• Slider Image

Ekstraordinært årsmøte 15.06 avlyst

Vi har ikke klart å få på plass en ny kandidat til ledervervet i Toten HK. Det ekstraordinære årsmøtet 15.06 blir dermed avlyst. Ny innkalling kommer så snart ny kandidat er på plass.

Årsmøte – ny dato 14. mai.

Årsmøtet i Toten HK ble utsatt på grunn av korona-situasjonen. Nå er ny dato satt: Årsmøtet avholdes torsdag 14. mai 2020 kl. 19.00 i Totenhallen. Vanlige årsmøtesaker, saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 30. april 2020. Sendes på e-post til: post@totenhk.no. Se saksliste/info på Toten HKs hjemmeside www.totenhk.no. PS: Dersom det ikke er tillatt med fysisk møte, vil årsmøtet bli avholdt digitalt. Følg med her på siden for ytterligere info. Dokument til årsmøte kan lastes ned her: https://www.totenhk.no/wp-content/uploads/2020/05/ÅrsmøteTotenHK14.05.20hoveddelv01.docx

All hallaktivitet avlyst fram til påske

For å forebygge Korona-spredning har Østre Toten Kommune og resten av Gjøvik-regionen bestemt at all hallaktivitet er avlyst fram til påske, i første omgang. Dette innebærer at all håndballaktivitet i Toten HK utgår fram til påske. Vi anbefaler alle å lese og følge oppdaterte råd fra sentrale og lokale helsemyndigheter for å forebygge smitte. https://www.ostre-toten.kommune.no/aktuelt/informasjon-om-koronaviruset.10550.aspx?fbclid=IwAR1tAZhdX9YBhA3mjKByd_cXjK5qir9mHSqCQg_FmNSvenqd9qAKCgPN6Zc

Klubben trenger DEG!

Toten HK – klubben vår – er godt i gang med vårsesongen. Våre 240 medlemmer bidrar til stor aktivitet og spillerne våre er i stadig utvikling. Våre 50-60 lagledere og trenere tilbringer time etter time i hallen, hver uke. Vi har en svært bra dommergruppe som er i vekst, og i styret og diverse utvalg jobbes det kontinuerlig for at barn, unge og voksne i Toten HK skal ha et best mulig håndballtilbud. Les mer her: https://www.totenhk.no/klubben-trenger-deg

Til alle spillere, trenere, dommere og øvrige medlemmer

Da er tiden inne for å betale medlemskontingent og treningsavgift for alle spillere og medlemmer i Toten HK. Klikk på bildet for mer informasjon.

Bli medlem

Her finner dere en oversikt over hvordan bli medlem i klubben.

Kontakt oss

Trenger du å komme i kontakt med oss?