Innkalling til årsmøte i Toten HK 2024

Til medlemmene i Toten HK
Lena 20.02.24
Innkalling til årsmøte i Toten HK 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Toten HK.

Årsmøtet avholdes 21.03.24 i Totenhallen kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.24 til kontakt@spoon.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på hjemmesiden, totenhk.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Toten HK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Toten HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Toten HKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Toten HK kontaktes på 95 91 79 52.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Innmelding i Toten Håndballklubb

Hvis man har lyst til å melde seg inn i klubben, så kan man bruke linken nedenfor👇

NIF

Ny leder og nestleder.

Etter ekstraordinært årsmøte fikk vi endelig til et fulltallig styre. Toten HK har nå ny leder og ny nestleder. De har allerede gjort mye jobb for klubben.
Velkommen Linn Andrea T. Sandberg, leder, og Per Marius Ødegaard, nestleder!

Totenbankens håndballskole i høsteferien for barn mellom 6 og 12 år.

Har/er du et barn som ønsker å tilbringe deler av høstferien (9.-11.oktober) på Totenbankens håndballskole, sjekk linken nedenfor👇

Superinvite

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte ble gjennomført onsdag 16. august, med valg av leder og nestleder. Nå har vi fått et nytt styre og fulltallig styre i Toten HK! Gratulerer til dere som har tatt på dere nye verv i klubben!

Protokoll

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Toten HK 2023

Til medlemmene i Toten Håndballklubb.
Dato: 04.08.23
Sted: Lena

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Toten Håndballklubb.
Årsmøtet avholdes 16.08.2023 kl. 20:00 på møterommet i Totenhallen.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene på hjemmesiden til Toten HK under her. For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Toten håndballklubb minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Toten HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Toten HKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan fungerende leder Unn Syrrist Østby kontaktes på telefon 994 08 986 / unsyrris@online.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!
Med vennlig hilsen styret

Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

Årsmøteprotokoll 2023

Årsmøteprotokoll

Innkalling til årsmøte i Toten HK 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Toten HK. Årsmøtet avholdes 21.03.23 i Totenhallen kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.03.23 til kontakt@spoon.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på hjemmesiden, totenhk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Toten HK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Toten HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Toten HKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Toten HK kontaktes på 99 40 89 86.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret

Dokument til årsmøte

Håndballskole i høstferien for barn mellom 6 og 12 år.

Har/er du et barn som ønsker å tilbringe deler av høstferien (10.-12. oktober) på Totenbankens håndballskole, sjekk linken nedenfor:
Superinvite

Hils på vår daglig leder, Jon Are Aas!

I dag (01.09.2021) starter Jon Are som daglig leder i en 50% stilling i Toten Håndballklubb.
Det er ikke overraskende hvis dere har sett han tidligere, da han er veldig engasjert både på og utenfor banen. 
Dette som lagleder for sønnene sine, rekrutteringsansvarlig og generelt en ildsjel for lokalsporten.

Vi ønsker Jon Are velkommen og ser frem til et spennende samarbeid! 🙂

Helene, Styreleder Toten HK


Skroll til toppen