Referat fra årsmøte

Vedlegg til årsmøte

Innkalling til årsmøte i Toten HK 2022

Årsmøtet avholdes 21.03.2022 i Totenhallen kl 20:00.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.2022 til kristin@holje.net.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på hjemmesiden, totenhk.no.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Toten HK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Toten HK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Toten HKs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Toten HK kontaktes på 93096058.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Hils på vår daglig leder, Jon Are Aas!

I dag (01.09.2021) starter Jon Are som daglig leder i en 50% stilling i Toten Håndballklubb.
Det er ikke overraskende hvis dere har sett han tidligere, da han er veldig engasjert både på og utenfor banen. 
Dette som lagleder for sønnene sine, rekrutteringsansvarlig og generelt en ildsjel for lokalsporten.

Vi ønsker Jon Are velkommen og ser frem til et spennende samarbeid! 🙂

Helene, Styreleder Toten HK


Rull til toppen