Anlegg

Østre Toten Idrettspark AS(ØTIP) er eid av ti idrettsklubber på Østre Toten (se link til under). Østre Toten kommune overdro tidlig på nittitallet anleggene til idretten.

Fram til 2009 het selskapet Totenhallene AS og bestod av to idrettshaller med kafeteria og andre fellesområder. Høsten 2009 endret selskapet navn til Østre Toten Idrettspark (ØTIP). Eierklubbene er representert med en person pr. klubb i styret.

November 2008 ble ny kunstgrasbane tatt i bruk derav navneendringen.
På dagtid disponeres anlegget av Lena Videregående skole som er den viktigste samarbeidspartneren for ØTIP.

Anlegget disponeres hovedsakelig av eierklubbene.
Anlegget leies også ut til andre kommersielle arrangementer Anlegget ligger meget sentralt i Lena sentrum.

Les mer her

Skroll til toppen